Váš mobilný rozhlas a hlásnik
Moje Notifikácie v mobilnom telefóne
Iba dôležité
oznamy
Vlastný výber
oznamov
Riadené
AI
Energie (voda, plyn, elektrina, teplo, ...)
MojeNotifikácie: Na ulici Tajovského bude dňa 23.07. od 7:00 h. do 15:00 h. prerušená distribúcia teplej vody.
Doprava
MojeNotifikácie: Z dôvodu rekonštrukcie Rázusová ulica budú autobusy 1 a 7 premávať v obmedzenom režime.
Kultúra (koncerty, divadlo, ...)
MojeNotifikácie: Srdečne vás pozývame na koncert umelcov, ktorý sa odohrá dnes o 19:30 pri fontáne.
Odpady (komunálne a separované)
MojeNotifikácie: Naše mesto zavádza od 14.08. zber BIO odpadov. Viac o BIO odpade nájdete na stránke mesta.
Výstraha
MojeNotifikácie: Dnes v ranných hodinách sa očakávajú lokálne búrky s výstražným stupňom 4.
Odpady (komunálne a separované)
MojeNotifikácie: Naše mesto zavádza od 14.08. zber BIO odpadov. Viac o BIO odpade nájdete na stránke mesta.
Odkiaľkoľvek
prístupné
Anonymizácia
údajov
Technická
podpora
Prihlasovací formulár
Pre prijímanie bezplatných oznamov alebo aktualizáciu už registrovaných údajov je potrebné vyplniť tento formulár.
Zadajte 3 začiatočné písmena a vyberte názov
Zadajte 3 začiatočné písmena a vyberte názov
1. Udeľujem týmto súhlas prevádzkovateľovi služby Moje Notifikácie a zároveň prevádzkovateľovi tejto webovej stránky – spoločnosti 2-morrow, s. r. o., Kravany 113, 059 18 Kravany, IČO: 36839523 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro vo vložke číslo 19163/P, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, aby spracúvala nasledujúce osobné údaje z online prihlášky:
 • e-mailovú adresu,
 • mobilné telefónne číslo,
 • mesto/obec, o ktorej si prajete získavať informácie,
 • názov aplikácie, ktorú používate na komunikáciu, a prípadné verejné údaje o vás zistiteľné z tejto aplikácie.
2. Voliteľne je možné spoločnosti 2-morrow, s. r. o., poskytnúť nasledujúce osobné údaje:
 • krstné meno,
 • názov ulice,
 • názov mobilného operátora, u ktorého máte zaregistrované telefónne číslo.
3. Informácie súvisiace s e-mailovou adresou, telefónnym číslom a lokalita budú spracúvané s cieľom zaradenia do databázy za účelom zasielania oznámení (tých, ktoré ste zvolili v rámci vstupného formulára alebo používateľského rozhrania). Tieto osobné údaje budú spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., spracúvané po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu, pokiaľ nedôjde z vašej strany k následnému predĺženiu.
4. Poskytnuté osobné údaje uvedené v bode 2. nie sú povinné, službu je možné užívať aj bez ich uvedenia. Pokiaľ budú tieto údaje vami uvedené, budú spracúvané len za účelom presnejšieho cielenia zasielania správ a oznamov a to údajmi: krstné meno, názov ulice. Ďalej na zníženie nákladov za prevádzkovanie služby a to údajom: názov mobilného operátora, u ktorého máte zaregistrované telefónne číslo.
5. Spracúvanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou 2-morrow, s. r. o., teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje však pre predmetnú spoločnosť môžu spracúvané aj títo sprostredkovatelia:
 • a. 
  v prípade zvolenia aplikácie Vıber (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Vıber,
 • b. 
  v prípade zvolenia aplikácie WhatsApp (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu WhatsApp,
 • c. 
  v prípade zvolenia aplikácie Messenger (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Messenger,
 • d. 
  v prípade zvolenia aplikácie Telegram (na zasielanie oznámení) poskytovateľ komunikačného programu Telegram,
 • e. 
  v prípade použitia služby podpory,  poskytovateľ zákazníckej podpory Zendesk,
 • f. 
  prípadne ďalší poskytovatelia spracúvateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.
6. Súhlas so zasielaním oznámenia možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti či e-mailom na adresu registracia@mojenotifikacie.sk, prípadne odhlásením sa zo služby. Vzatie súhlasu bude mať za následok zastavenie zasielania oznamov a vyradenie z databázy na zasielanie oznamov.
7. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
 • požadovať od nás informáciu, ktoré osobné údaje spracúvame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracúvania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.